6.   Nejčastěji kladené dotazy

6.1 Mohu zrušit svoji registraci?

Registraci si uživatel nemůže zrušit sám. Je nutno požádat o zrušení registrace přes formulář podpory. Požadavek musí být odeslán z e-mailové adresy, na kterou je registrace zřízena. Potvrzení o zrušení registrace obdržíte e-mailem.

6.2 Jak můžu zaplatit v Eurech, když mi to nabízí cenu v Kč?

Nabídka cen v měně Euro (€) se zobrazí, když zvolíte jazykovou mutaci "Slovensky" nebo "English" a vyhledáte požadované spojení. On-line platba bude v tomto případě také provedena v měně Euro (€).

6.3 Jak můžu změnit datum, čas jízdy nebo jiný údaj na e-jízdence?

Změnit vybraný spoj, datum, čas odjezdu, tarif, číslo sedadla nebo jméno cestujícího již zakoupené e-jízdenky není přímo možné. Je nutno původní e-jízdenku vrátit přes záložku "Vrátit e-jízdenku". Výše srážky při vrácení je uvedena na e-jízdence pod textem "podmínky vracení". Potom je nutno zakoupit novou e-jízdenku s požadovanou změnou.

6.4 Proč se mám registrovat?

 • Díky registraci získáte výhody, které nemohou být poskytovány neregistrovaným zákazníkům.
 • Registrací získáváte možnost zobrazit, stáhnout a vytisknout zakoupené e-jízdenky ihned po nákupu, tedy nemusíte čekat na doručení e-mailem.
 • Máte přehled i o dříve zakoupených e-jízdenkách (historie nákupů).
 • Jízdenky máte stále přístupné pro tisk ve vaší historii nákupů.
 • Máte možnost rezervovat jízdenky s pozdějším zaplacením a vyzvednutím na kterémkoliv předprodejním místě systému AMSBUS.
 • Máte možnost rezervovat jízdenky s pozdějším zaplacením přes AMSBus.cz.
 • Registrací se vyhnete problémům, které neregistrovanému uživateli vzniknou např. zadáním chybné doručovací e-mailové adresy během nákupu (překlep v adrese) nebo při jakémkoliv problému s doručením e-mailu do jeho e-mailové schránky.
 • V registraci poskytujete minimum informací.

6.5 Co musím udělat pro úspěšnou registraci?

 • Před zahájením registrace zkontrolujte, máte-li volnou kapacitu e-mailové schránky *.
 • Vyplňte registrační formulář. Doporučujeme zadat i telefonní číslo (nejlépe mobilního telefonu) pro případ, že by bylo nutno vám sdělit mimořádnou informaci o změně na spoji, na který jste si zakoupili jízdenku.
 • Po doručení e-mailu s aktivačním kódem stačí kliknout na uvedený odkaz.
  Máte-li problém s aktivací registrace přes odkaz, vložte aktivační kód ručně při přihlášení.
 • V případě, že vám e-mail s aktivačním kódem nebyl doručen, zkontrolujte spamový koš vaší e-mailové schránky.

* Častou příčinou nedoručení e-mailu s aktivačním kódem je plná e-mailová schránka uživatele.

6.6 Proč je rezervace různě časově omezená?

Rezervace je obecně platná 3 dny po vytvoření a většinou končí nejpozději 10 hod. před časem výjezdu spoje z výchozí zastávky spoje. Algoritmus však bere v úvahu i volné a pracovní dny, čas odjezdu spoje z výchozí zastávky, čas odjezdu spoje z nástupní zastávky cestujícího a prodejní dobu pokladen. Přesný čas platnosti rezervace je vždy uveden v záložce „Moje rezervace“ a v potvrzujícím e-mailu s rezervací.

Do odjezdu spoje díky tomu zbývá dost času, aby se místa uvolněná propadnutím rezervace prodala.

6.7 Je možné dobu platnosti rezervace prodloužit?

Dobu platnosti rezervace nelze prodloužit. Můžete ale provést rezervaci novou, pokud je v daném okamžiku rezervace na zvolený spoj možná, tedy zbývá-li do odjezdu dost času a autobus je volný.

6.8 Jakou mám zakoupit jízdenku pro dítě mladší 6 let?

Dítěti do 6 let je třeba zakoupit jízdenku odpovídající jeho věku, obvykle dopravce nabízí tarif "dítě do 6 let dotované ČR". Pokud tarif odpovídající věku dítěte u vybraného spoje v prodeji není, je nutno zakoupit jízdenku s tarifem pro nejbližší vyšší věkovou kategorii, což je nejčastěji tarif pro dítě od 6 let.
Na některých (hlavně mezinárodních) spojích je vyžadován i doprovod takto starého dítěte (další platící spolucestující). Dvě děti (či více dětí) musí obvykle cestovat se dvěma (či více) doprovázejícími osobami.
Obecně doporučujeme při požadavku na přepravu dítěte do 6 let vždy kontaktovat dopravce spoje a informovat se o podmínkách jeho přepravy, zvláště v případech, kdy není pro daný spoj v prodeji přímo tarif pro věkovou kategorii odpovídající věku dítěte. Je vhodné se u dopravce především informovat, zda přeprava dítěte vybraným spojem je možná, zda je vyžadováno použití vlastní autosedačky nebo zda pro více dětí není třeba více osob doprovodu.

Poznámka: Na mezinárodních autobusových spojích není dovoleno přepravovat dítě mladší 6 let na klíně a sdílet tak sedadlo s doprovodem (cestovat zdarma). Z tohoto důvodu je třeba i takto starému dítěti vždy zakoupit samostatnou jízdenku, aby dítě mělo vlastní sedadlo. Přeprava dítěte přímo v kočárku není na těchto spojích rovněž povolena.

6.9 Kdo může použít dotované tarify ČR pro cestu autobusem platné od 1. 9. 2018?

 • Cestující od 6 let do 18 let
  Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují. Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím předepsané náležitosti, který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
  Toto zlevněné jízdné se přiznává do dne nástupu jízdy, který předchází dni 18. narozenin cestujícího.
 • Žáci a studenti ve věku od 18 let do 26 let
  Cestující s nárokem na tuto slevu se vzdělávají v základní škole nebo se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí. Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím předepsané náležitosti nebo též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů. Žákovské průkazy vydané různými dopravci se mezi dopravci železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní a veřejné linkové osobní vnitrostátní pravidelné silniční dopravy navzájem uznávají.
  Toto zlevněné jízdné se přiznává do dne nástupu jízdy, který předchází dni 26. narozenin cestujícího.
 • Cestující starší 65 let
  Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému včetně elektronických nosičů.
 • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
  Občané postižení na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody a jsou držiteli průkazů ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné jízdné. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P prokazují nárok na přepravu za zlevněné jízdné a bezplatnou přepravu svých průvodců nebo vodících psů těmito průkazy.
 • Návštěva dětí v ústavech
  Rodiče nebo soudem stanovení poručníci mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné. Na zlevněné jízdné je nárok z místa pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.
  Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz. Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

6.10 Potřebuji do účetnictví doklad o zaplacení e-jízdenky. Jak ho mohu získat?

E-jízdenka AMSBUS je platným daňovým dokladem.

Nápověda

 1. Principy AMSBus.cz
 2. Zadání a změny uživatelského profilu a hesla
 3. Rezervace jízdenek
 4. Prodej e-jízdenek
 5. Ochrana platby, problémy s platební kartou
 6. Nejčastěji kladené dotazy
 7. O nás