3.   Rezervace jízdenek

3.1 Jak rezervace probíhá?

V průběhu provádění rezervace se postupně zobrazují vstupní formuláře, do kterých uživatel zadává požadovaná data. V zásadě platí, že po vyplnění požadovaných údajů pokračujete kliknutím na tlačítko potvrzující zadání údajů nebo výběr z nabídky.

Pro každý krok (resp. formulář) je k dispozici nápověda. Nápovědu můžete zobrazit tak, že nastavíte kurzor myši na symbol ? (otazník), který naleznete vpravo vedle názvu prováděné akce. Nápověda se zobrazuje ve zvláštním okně. Okno s nápovědou se uzavře automaticky po změně polohy kurzoru myši.

3.2 Určení odjezdu a cíle

Do vstupního pole „Odkud“ zadávejte začátek názvu Vámi požadované nástupní zastávky. Systém Vám podle zadaných písmen začne nabízet všechny registrované zastávky ze systému AMSBUS. Z nabídky vyberte požadovanou zastávku. Pro zadání není důležité, zda použijete velká či malá písmena ani se nebere zřetel na diakritiku. Např. zadání Třeboň, trebon, trEBoŇ apod. jsou považována za identická. U víceslovných názvů zastávek lze použít i kombinaci počátečních písmen s mezerou – např. c bu (České Budějovice), u n l (Ústí nad Labem), k v (Karlovy Vary) apod. U vstupního pole „Kam“ postupujte stejně jako při zadávání a výběru nástupní zastávky („Odkud“). Pro zadání nástupní zastávky („Odkud“) a výstupní zastávky („Kam“) doporučujeme zadat pouze název obce (např. Třeboň). Některé spoje nemusejí zastavovat v konkrétně zadané zastávce (např. Třeboň, Stará Hlína), ale mohou zastavovat v jiných zastávkách téže obce.

Do vstupního pole pro datum zadejte den, měsíc a rok odjezdu. Pro zadání data můžete použít i funkci vloženého kalendáře. Do vstupního pole pro čas zadejte hodinu a minutu, od které se začne vyhledávat spojení mezi výše zadanými zastávkami.

Pokračujte kliknutím na tlačítko „Hledat“.

Systém vyhledá v databázi AMSBUS všechny spoje, které odpovídají zadání pro nástupní i cílovou zastávku. Tyto spoje nabídne ve formě výpisu. Požadovaný spoj vyberete ze seznamu kliknutím na tlačítko „Vybrat“ vedle zvolené cílové zastávky.

3.3 Zvýhodněná obousměrná jízdenka

Na některých linkách dopravci umožňují nákup obousměrné jízdenky, který může být levnější než nákup samostatných jízdenek pro cesty tam a zpět. V případě, že dopravce zakoupení obousměrné jízdenky neumožňuje, je nutno zakoupit jízdenky pro oba směry (cesta tam a cesta zpět) jednotlivě.

3.4 Vyhledání obousměrné jízdenky

Po označení možnosti „Včetně cesty ZPĚT“ a zadání údajů pro cesty Tam i Zpět systém nejdříve vybere a zobrazí spoje pro cestu Tam. Po výběru spoje pro cestu Tam kliknutím na tlačítko „Vybrat“ systém zobrazí spoje pro cestu Zpět. Pokud je u některých z nabídnutých spojů symbol šipek Tam a Zpět (obousměrný tarif), lze na ně zakoupit zvýhodněnou obousměrnou jízdenku. Zároveň je také barevně odlišena celková cena. Výběrem spoje pro cestu Zpět kliknutím na tlačítko „Vybrat“ se zobrazí dialogové okno se zadáním počtu jízdenek ve zvoleném tarifu a – pokud je spoj místenkován na konkrétní sedadlo – plánky autobusů nebo vozů vlaku. Po zvolení tarifů, zadání počtů jízdenek a případném výběru sedadel lze jízdenky zakoupit.

Pozn.: Ne všichni dopravci na svých linkách nákup obousměrné jízdenky umožňují.

3.5 Vyhledání nejvhodnějšího spojení

Po vyplnění údajů o nástupním a cílovém místě a dni odjezdu pokračujete v provádění rezervace nebo nákupu e-jízdenky vyhledáním pro Vás nejvýhodnějšího spojení. Do položky Čas odjezdu zadejte čas, od kterého si přejete vyhledávat možná spojení mezi nástupní a cílovou zastávkou.

V některých případech je také možné, že zadané podmínky splňuje velké množství spojů. Pokud je takto formulovaný dotaz zpracováván v období, kdy je systém AMSBUS více zatížen například prodejními operacemi, může při zpracování požadavku dojít k prodloužení časové odezvy.

3.6 Určení počtu jízdenek a druhu jízdného

Zadání požadovaného počtu jízdenek a druhů jízdného se provádí v dialogovém okně, které se zobrazí po výběru spojení. Automaticky se zobrazí tabulka s prvním řádkem a předdefinovaným počtem cestujících (1) a tarifem (plné jízdné). Zde navolíte počet cestujících. Maximální povolený počet je 6. Pokud na vybraném spoji požadujete jiný tarif (slevu), vyberete ho z nabídky slev poskytovaných dopravcem rozkliknutím roletového menu. V případě, že požadujete další určitý počet cestujících s jinou slevou, kliknete na ikonku (Přidat nový řádek) vpravo vedle uvedené ceny jízdného. Zde postupujete jako v zadávání prvního řádku, tedy zadáte počet cestujících a zvolíte určitou slevu. V případě, že požadujete další slevu pro další cestující, opět přidáte další řádek.

Po zadání počtu jízdenek a druhů jízdného můžete (je-li to možné) určit sedadla na plánku autobusu nebo vozu vlaku. Potom pokračujte kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo„Rezervovat“.

3.7 Zarezervování jízdenek

Po zadání všech potřebných údajů včetně volby počtu jízdenek a druhů jízdného můžete provést vlastní rezervaci jízdenek kliknutím na tlačítko „Rezervovat“. Podmínkou pro provedení rezervace je přihlášení uživatele. Bez přihlášení je možno provádět pouze on-line nákup e-jízdenky.

Je nutné si uvědomit, že provedení rezervace neznamená zakoupení jízdenky s důsledkem uzavření přepravní smlouvy. Rezervace jízdenky znamená pouze to, že po jistou dobu má uživatel zaručeno, že si může vybranou jízdenku zakoupit. Proto je upozorněn na dobu, po kterou rezervace jízdenky platí. Po uplynutí této doby je rezervace zrušena a místo uvolněno.

Rezervace jsou omezeny pěti pravidly:

 • maximální počet rezervovaných jízdenek pro uživatele je 6
 • maximální počet rezervací pro konkrétní autobus nebo vlak je 20% kapacity sedadel
 • minimální počet volných míst, která musí po provedení rezervace zůstat volná pro přímý prodej, je 20% kapacity sedadel
 • maximální doba platnosti rezervace je následující 3 pracovní dny
 • minimální doba před odjezdem, kdy již není možno rezervace provádět, je 10 hodin; u ranních, nočních a víkendových spojů pak do 14:00 hodin předchozího pracovního dne

Vyhodnocování parametrů se provádí v okamžiku zpracování požadavku na rezervaci.

O úspěšném provedení rezervace je uživatel informován e-mailovou zprávou, ve které je uveden také odkaz na seznam kanceláří AMSBUS, ve kterých lze zarezervované jízdenky zakoupit.

3.8 Cena jízdenky zakoupené z rezervace

Rezervovanou jízdenku lze zakoupit on-line na eShopu AMSBus.cz jako e-jízdenku vložením rezervace do nákupního košíku a uhrazením bezhotovostní platbou přes vybranou platební bránu. Při nákupu rezervované jízdenky on-line je její cena po dobu platnosti rezervace neměnná.

Rezervovanou jízdenku lze zakoupit i ve všech předprodejních kancelářích systému AMSBus se znalostí kódu rezervace. Jejich seznam a pracovní dobu je možno zobrazit na http://offices.svt.cz. V předprodejní kanceláři Vám může být při nákupu jízdenky k ceně rezervace připočten poplatek kanceláře.

3.9 Můžete mi prodloužit platnost rezervace?

Platnost rezervace je určena pravidly systému AMSBus.cz v závislosti na okamžiku, kdy byla rezervace provedena, a nelze ji prodloužit. Propadnutím nebo zrušením rezervace se sedadlo uvolní k prodeji a cestující se skutečným zájmem o jízdenky si je mohou zakoupit.

3.10 Proč nemohu vyzvednout jízdenky až u řidiče?

Rezervované jízdenky je nutno zaplatit v době platnosti rezervace.

3.11 Systém mi nenabízí požadované spojení, i když linka určitě jezdí!

Je možné, že dopravce na Vámi požadovaný úsek linky předprodej ani rezervaci jízdenek v systému AMSBUS neumožňuje. Jízdenky lze rezervovat či zakoupit pouze na místenkové spoje, které jsou zařazeny v systému AMSBUS.

Spoje, na které lze provést pouze dočasnou rezervaci (rezervované jízdenky je pak nutno vyzvednout v době platnosti rezervace), jsou označeny aktivní ikonou (oranžovým symbolem sedadla s písmenkem R).

Spoje, na které lze zakoupit e-jízdenku (zaplatit platební kartou přes internet a e-mailem doručenou jízdenku si vytisknout) jsou označeny aktivní ikonou (žlutým symbolem sedadla s písmenkem E).

3.12 Odhlášení ze systému

Odhlášení z prodejního a rezervačního systému AMSBus.cz provedete kliknutím na odkaz „Odhlásit“, který je vpravo nahoře (pod jménem uživatele).

Nápověda

 1. Principy AMSBus.cz
 2. Zadání a změny uživatelského profilu a hesla
 3. Rezervace jízdenek
 4. Prodej e-jízdenek
 5. Ochrana platby, problémy s platební kartou
 6. Nejčastěji kladené dotazy
 7. O nás