5.   Ochrana platby a možné problémy s platební kartou

5.1 Jak je platba kartou zabezpečena?

Platba kartou přes internet je bezpečná. Pro platbu využívá systém AMSBus.cz platební bránu ČSOB.

Platební brána ČSOB, kde se provádějí veškeré operace s platebními kartami, není součástí systému AMSBus.cz. Systém dostává pouze informaci o tom, zda Vaše platba proběhla úspěšně či nikoli. Proto se systém AMSBus.cz nemůže v žádném případě dostat do styku s citlivými informacemi o Vaší platební kartě, a tak nemůže ze strany systému AMSBus.cz dojít k žádnému zneužití.

Platební brána ČSOB využívá pro zabezpečení plateb platebními kartami systém 3D Secure, přičemž spolupracuje přímo s bankou, která Vaši platební kartu vydala. Po ověření, že Vaše platební karta nebyla zneplatněna, probíhá další zpracování platby přímo ve spolupráci s Vaší bankou. Při platbě je nutno uvést:

  • číslo platební karty
  • datum ukončení platnosti karty
  • CVV2/CVC2 (poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty)
  • pokud je karta zabezpečena pro platby přes internet, budete ještě vyzváni k zadání hesla

Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a systému AMSBus.cz pouze sdělí výsledek autorizace a případný pokyn k vyřízení objednávky. Vaše data jsou při přenosu po internetu chráněna vysokým stupněm kryptování a nejsou volně přístupná.

5.2 Proč se mi nedaří zaplatit e-jízdenku platební kartou?

Protože samotná platba probíhá mimo rezervační systém, přesný důvod Vám může sdělit jedině vydavatel Vaší platební karty. Pokud nám banka nepotvrdí platbu Vaší kartou, může to být podle našich zkušeností z následujících důvodů:

  • údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně
  • na svém účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce
  • Vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu (podmínkou úspěšného nákupu e-jízdenky je vlastnit platební kartu, která má povoleny platby přes internet – nezaměňovat se správou účtu přes internet, jako je například Servis24, Mojebanka apod.). V tomto případě je nutné se obrátit na vaši banku.

VISA Electron a Maestro neumožňují platbu u starších karet. Platbu umožňují pouze nové, elektronické verze karet. Pokud si nejste jisti, kontaktujte Vaši vydavatelskou banku.